Çalışmalarımız

İçinde bulunduğumuz pandemi sürecini yaşarken insanlığı çok daha uzun vadede etkileyecek ve etkilerini azaltmanın çok daha zor olacağı daha büyük bir su krizi bekliyor.

Türkiye’de de durum çok ciddi seviyede. Özellikle su kaynakları konusunda kuraklık en önemli gündem maddesi ve gelecekte daha ciddi sorunlar getirmek üzere bizi bekliyor. Türkiye’nin çok büyük bir kesiminde olağanüstü, çok şiddetli ve şiddetli kurak kısımların kapladığı büyük alanlar dikkat çekiyor. Bu bağlamda sürdürülebilirlik öne çıkıyor çünkü nüfusun yüksekliği göz önüne alındığında Türkiye’nin su konusunda kısıtlı kaynakları ve yoğun tüketimi ciddi derecede bilinçlenme gerektiriyor.

Tüketimin kontrol altına alınması ve gereksiz kullanımın engellenmesi Türkiye için çok önemli bir zorunluluk. Çünkü su kaynaklarının bilinçsiz kullanımı ile tüketimi çok hızlı devam ederken iklim krizi ve kuraklık için acilen ilgilenmemiz gereken sorunların başında geliyor.

Küresel ısınmanın yanında çok yüksek oranda gerçekleşen vahşi su kullanımı ve su kaynaklarındaki zirai kalıntılar ve sanayi atıkları nedeniyle kirlilik artıyor. Evsel kullanımdan kaynaklı çok basit dikkatsizlikler bile tonlarca suyun kirlenmesine neden olabiliyor.

Çözüm daha az su ile üretilen sürdürülebilir tüketimi desteklemekten geçiyor ancak aynı zamanda israf konusunda ciddi davranıp tüketim de dengelenmeli. Yoksa gelecekte yaşayacağımız büyük sorunlar yanında bugün yaşadığımız sorunlar nerdeyse önemsiz kalacak. Suyun çok çabuk tükendiği günümüzdeki bu savurganlığın gelecekte kuraklık, kıtlık ve ekonomik krizler olarak dönmemesi için bugün ciddi önlemlerin alınması acil bir gereklilik halini almış durumda.

AMAÇ:

  • Bölgesel ve Küresel ölçekte su kaynakları ve su yönetimi ile ilgili organizasyonlarla iletişim ve işbirliği sağlamak
  • Kuraklığın önlenmesi konusunda farkındalığı arttırmak için çalışmalar yapmak
  • Ulusal ve uluslararası su sorunlarının çözümü konusunda çalışmak
  • Sürdürülebilir su yönetimini uygulamak ve kuraklığı ortadan kaldırmak
  • Kuraklık konusun da toplumun bilinç düzeyini arttırıcı çalışmalar yapmak
  • Ülke topraklarımızı tehdit eden kuraklık tehlikesine dikkat çekmek ve bu mücadelenin bir millet politikası haline getirilmesi konusunda çalışmalar yapma
  • Kendiliğinden yetişen doğal ormanları korumak, ağaçlandırma çalışmaları yaparak topluma ağaç sevgisi aşılamak
  • Toprakla birlikte dünya üzerindeki ekosistemi oluşturan su, orman, biyolojik çeşitlilik gibi tüm doğal varlıkların korunması ile insan kaynaklı iklim değişikliğine dair politikaların ve toplumsal bilincin oluşturulması için çalışmak,
  • Tarım alanlarını, çayır ve meraları korumak, geliştirmek ve bu alanların amacı dışında kullanılmasını önlemek,
  • Kurak olmayan toprağın korunması ve doğru şekilde yönetilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasına öncülük etmek ve bu çalışmalara destek vermek.

Su kaynaklarının Yönetimi ve Kuraklığın önlenmesi ulusal ve uluslararası alanda artık sadece mühendislik bilimlerinin öznesi olmayıp ekonomi, uluslararası ilişkiler, çevre, meteoroloji, iklim bilimi, deniz bilimleri, istatistik, gibi disiplinlerin ortak çalışma alanıdır.

Bu ortak çalışma için bu disiplinlerden oluşacak farkındalık sahibi bir ekibin bir araya gelmesi ve zaman zaman bilgi ve deneyimlerini aktarabilecek toplantılar gerçekleştirmesi gerekir.

Kuraklıkla Mücadele Derneği işte bu doğrultuda basit ama etkili adımlar atma amacını taşımaktadır.

Misyonu: Ulusal ve uluslararası ölçekte kuraklık konusunda bilimsel ve teknik çalışmalar yapmak, toplumu bu konuda bilinçlendirerek harekete geçirmek suretiyle ülkemizde kuraklığın önlenmesi konusuna katkıda bulunmaktır.

Vizyonu: Yerel Bölgesel ve Küresel su tüketimi ve kuraklık konusunda bilimsel yenilikçi, katılımcı, toplumu yönlendirici çalışmalar yapmak ve bu alanda uluslararası bir bilgi ve eğitim merkezi olmaktır.

Kuraklıkla Mücadele Derneği - Çalışmalarımız