Hikayemiz

Bugünkü ve gelecek nesillerin; temel ihtiyaçlarının göz önüne alındığı, hayat kalitesinin artırıldığı, kuraklık, çölleşme ve erozyonu önlemeye yönelik faaliyetlerin akılcı yönetildiği, sağlıklı bir çevrede hayat hakkının teminine yönelik saygın ve öncü bir kurum olmayı, Büyükşehir ve kırsal alan içinde yaşayan insanların yaşam hakkı olarak temiz ve sürekli suya erişimini sağlamak, bir bütün olarak kuraklık ve çevre duyarlılığına yardımcı olmak ve tüm bu unsurların harekete geçirilmesine ve bunların rasyonel düzeyde yer almasını ,Tabii kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde; strateji ve politikalar oluşturmak, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, uluslararası kurum ve kuruluşlarla daha etkin işbirliği yapmak amacı ile kurulmuştur.

Kuraklıkla Mücadele Derneği - Hikayemiz